Szellemi tulajdon

Szellemi tulajdon alatt az alkotó elme szüleményeit értjük: ide tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások és a kereskedelemben alkalmazott megjelölések, nevek, képek és formák. A szellemi tulajdon tárgyai jogi védelmet élveznek: ez biztosítja, hogy a találmányok vagy egyéb alkotások jogosultjai tevékenységükért megfelelő erkölcsi és anyagi elismerésben részesüljenek.
A szellemitulajdon-jogok két nagy ágát az iparjogvédelmi és a szerzői jogok alkotják.

Forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala